Polityka prywatności.

Polityka Prywatności – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Kocierz

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Krzysztof Kocierz, 34-300 Żywiec, ul. Wiosenna 9, NIP: 553-001-83-12. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” (użytkownik serwisu, klient) zastąpiony został określeniem „Ty”, zaś „Administrator” (usługodawca / sprzedawca) – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym, formularzu zapytania ofertowego bądź w e-mailu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych

§2. Administrator Danych

 1. Zgodnie z RODO, Usługodawca / Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO i innymi, b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu handlowego, procesu realizacji umowy oraz prawidłowej realizacji procesu sprzedaży, wysyłki towaru, rozliczeń, księgowania bądź windykacji, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora czyli Usługodawcy / Sprzedawcy jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy, za pośrednictwem e-maila: biuro@kocierz-art.pl lub telefonicznie: 33 8619125. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, tj. Krzysztof Kocierz, właściciel firmy. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu umowy / transakcji / procesu sprzedaży lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca / Sprzedawca czyli administrator danych osobowych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom świadczącym dla administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, biurom rachunkowym, prawnym, doradczym i konsultacyjnym, serwisom sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych, w których dane są gromadzone; wszelkie inne usługi wspomagające podejmowanie działań
  administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez administratora z osobami trzecimi lub Tobą umowy.
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia Twojej zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 • Witryny https://www.kocierz-art.pl oraz https://www.sztalugi-podobrazia.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


Pytania i zastrzeżenia.

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Kocierz prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@kocierz-art.pl